Phận vụ người giáo dân trong Giáo hội
Phụ đề: Thần học về dân Chúa theo Công đồng Vaticanô II
Tác giả: Lm. Antôn Hà Văn Minh
Ký hiệu tác giả: HA-M
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008362
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008363
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008364
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010380
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ AI?  5
1. Người giáo dân dưới cái nhìn của Công đồng Vat II  6
1.1. Người giáo dân trong Hiến chế Lumen gentium  14
1.2. Người giáo dân trong sắc lệnh Apostolicam actuositatem  14
2. Người giáo dân theo cái nhìn của giáo luật  18
2.1. Sự dự phần của người giáo dân vào sứ mệnh của Giao hội trong thế giới  19
2.2. Sự tham dự của giáo dân vào những nhiệm vụ đặc biệt trong Giáo hội  21
2.3. Bổn phận và quyền lợi của người giáo dân  25
3. Vai trò Phụ nữ trong Giáo hội  26
3.1. Theo Công đồng Vat II  27
3.2. Theo Giáo luật CIC/ 1983  
1- Mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân  32
2- Người giáo dân như là cộng sự viên của hàng giáo phẩm  32
PHẬN VỤ NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI – THẦN HỌC VỀ DÂN THIÊN CHÚA THEO CÔNG ĐỒNG VAT II  34
1. Nhiệm vụ (officium) là gì?  35
2. Người giáo dân là ai?  39
3. Nhiệm vụ của giáo dân và nhiệm vụ linh mục – Sự liên đới trong Giáo hội 42
4. Giáo hội như là trách nhiệm manh tính tập thể giữa linh mục và giáo dân  48
NGƯỜI GIÁO DÂN VIỆT NAM TRONG SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG  52
I. Đối thoại với các tôn giáo bạn  52
1. Người giáo dấn Việt nam trên con đường hướng tới đối thoại  53
2. Các phương thế đối thoại của người giáo dân Việt nam  57
2.1. Đối thoại bằng cuộc sống  (LG 11)  58
2.2. Đối thoại trong hành động  61
II. Sống cho người nghèo  64
1. Tại sao phải sống cho người nghèo?  64
2. Người giáo dân Việt nam hành động cho người nghèo  65
2.1. Chống lại sự nghèo đói  65
VAI TRÒ LÒNG ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN VIỆT NAM NHÌN VÀO LỊCH SỬ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHO THỜI ĐẠI HÔM NAY  76
I. Lòng đạo đức bình dân tron đời sống Giáo hội  76
1.1  Khái niệm “Lòng đạo đức bình dân”  76
1.2  Lịch sử và các hình thức khác nhau về lòng đạo đức bình dân  78
1.3  Giáo huấn của Giáo hội về “lòng đạo đức bình dân”  83
II. Lòng đạo đức bình dân trong đời sống Giáo hội Việt Nam  85
2.2  Các hình thức lòng đạo đức bình dân tại Việt nam  93
III. Định hướng lòng đạo đức bình dân nơi Giáo hội Việt Nam hôm nay  105
3.1  Những thách đố của thowif đại đối với lòng đạo đức bình dân  105
3.2  Củng số lòng đạo đức bình dân trong sinh hoạt của người tín hữu Việt Nam 110
3.3  Canh tân lòng đạo đức bình dân phù hợp với văn hóa dân tộc  115
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN HẬU CÔNG ĐỒNG VATICAN II TẠI CHÂU Á VÀ VIỆT NAM  
I – FABC  121
1. Nhiệm vụ ngời Giáo dân trước những thách đớ hôm nay tại Châu Á  124
1.1. Người giáo dân phục vụ trong các lãnh vực đa dạng khác nhau  125
1.2. Bổn phận của người Giáo đan trong giá đình 127
2. Khám phá sứ vụ của người Giáo dân  128
2.1. Cùng với Đức kitô người Giáo dân như la người giải phóng trong môi trường xã hội  128
2.2. Sứ mạng truyền giáo của người Giáo dân  129
2.3. Canh tân và cơ cấu  129
2.4. Hoạt động tông đồ của người Giáo dân  130
2.5. Linh đạo Giáo dân  131
I. Giáo hội Việt Nam 132
1. Thư chung 1980  132
2. Đại hội Dân Chúa 2010  134
TÂN PHÚC ÂM HÓA TRONG CHÍNH ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI  140
1. Tân Phúc âm hóa trong chiều kích martyria  141
2. Tân Phúc âm hóa trong chiều kích liturrgia  144
3. Tân Phúc âm hóa trong chiều kích diakonia  146
LOAN BÁO TIN MỪNG CÁCH MỚI MẺ DƯỜI CHIỀU KÍCH: GIÁO HỘI NHƯ LÀ DÂN THIÊN CHÚA 150
Loan báo Tin mừng: một nhu cầu cấp bách trong thời đại hôm nay  150
Loan báo Tin mừng cách mới mẻ khởi sự từ khái niệm Giáo hội như là Dân Thiên Chúa 154
1. Như là dân Thiên Chúa: Giáo hội như là một cộng đoàn đức tin và đức mến 157
2. Như là Dân Thiên Chúa: Giáo hội như là một cộng đoàn mang tính tương quan 170
Kết: Như là Dân Thiên Chúa, Giáo hội trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng  177
 ĐỨC TIN VÀ VIỆC THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN  182
Suy tư về việc tân Phúc âm hóa trong nỗ lặc loan báo Tin mừng  182
1. Hồng ân đức tin  185
2. Thông truyền đức tin  194
VAI TRÒ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ  204
1. Thông truyền Đức tin qua việc giáo dục về đời sống Phụng vụ  205
2. Thông truyền Đức tin qua các hình thức cầu nguyện mạng tính phổ thông  210