The Laity and Christian Education
Phụ đề: Apostolicam Actuositatem, Gravissimum Educationis
Tác giả: Dolores R. Leckey
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010627
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Acknowledgments IX
Abbreviations XI
Preface XIII
Decree on the Apostolate of the Laity   
Declaration on Christian Education   
Apostolicam Actuositatem / Gravissimum Educationis  
Part I: The Documents 1
Part II: Major Points 22
Part III: Implementation 37
Part IV: The State of the Questions 86
Notes 97
Part V: Further Reading 103
Index 109