La participation active des fidèles au culte
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011875
Nhà xuất bản: Abbaye du Mont-César
Khổ sách: 19
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích