The vocation of the laity in the life and mision of the Church in Oceania
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011496
Nhà xuất bản: Vatican
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích