Chrétiens dans le monde
Phụ đề: la parole de Dieu a la Télévision
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012665
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 17
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích