Giáo dân trong Hội thánh
Tác giả: Felipe Gómez Ngô Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008360
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008361
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. GIỜ ĐÃ ĐIỂM 7
Giáo Hội Trung Ương 9
Giáo Hội Châu Á 19
II. GIÁO DÂN TRONG LỊCH SỬ 23
Giáo dân – Giáo sĩ 26
Giáo dân tác động trong Hội Thánh 30
Các phong trào Công Giáo 38
III. GIÁO DÂN VỚI CÁC THỪA TÁC VỤ 49
Thừa tác vụ bàn thánh  50
IV. THỪA TÁC VỤ HÀNH CHÍNH 55
Nguyên tắc căn bản: Trách nhiệm chung 56
Nguyên tắc phân nhiệm hoặc bổ trợ 59
Tinh thần của thời đại 62
Giáo dân trong Giáo triều Rôma và các Phủ Giáo phận 66
Các Hội đồng Giáo phận và Giáo xứ 66
Những tổ chức trần thế 69
Lãnh đạo các cộng đoàn cơ bản 71
V. THỪA TÁC VỤ HUẤN DỤ 74
Phục vụ đức tin 76
Những cách giáo huấn minh nhiên 80
Thừa tác vụ truyền giáo 85
Thừa tác vụ giáo dục 89
VI. THỪA TÁC VỤ CHO THẾ GIỚI 93
Tác vụ đặc thù của giáo dân 94
“Consecratio mundi” thánh hiến thế gian 95
Những lãnh vực hoạt động 98
Chính trị 98
Kinh tế 98
Truyền thông 103
Y tế 107
Giáo dục 110
Lãnh đạo giáo dân: vừa Kitô giáo vừa thế trần 111
VII. PHỤ NỮ TRONG HỘI THÁNH 117
Vấn đề 117
Vài hàng lịch sử  117
Giáo Hội tham gia 124
Phụ nữ với chức linh mục 131