A History of the Council of Trent
Tác giả: Hubert Jedin
Ký hiệu tác giả: JE-H
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008674
Nhà xuất bản: Logos Publications
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 24
Số trang: 562
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích