Concile Oecuménique Vatican II
Phụ đề: Les évêques, la vie religieuse, la formation des prêtres…
Tác giả: Concile cecuménique Vatican II
Ký hiệu tác giả: VAT
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004511
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích