Le visage du Ressucité
Phụ đề: Grandeur prophétique, spirituelle et doctrinale, pastorale et missionnaire…
Tác giả: M-J. Le Guillou op
Ký hiệu tác giả: GU-L
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004412
Nhà xuất bản: Ouvrières
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích