Éphèse et Chalcédoine
Tác giả: P-Th. Camelot, OP
Ký hiệu tác giả: CA-P
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004405
Nhà xuất bản: Éditions de l'Orante
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 19
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích