Le décret de Vatican II sur l'oecuménisme
Tác giả: Lorenz Jaeger
Ký hiệu tác giả: JA-L
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004419
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 20
Số trang: 1969
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích