L'enjeu du concile
Phụ đề: Bilan de la première session
Tác giả: René Laurentin
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004289
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích