Vatican II le concile de Jean XXIII
Tác giả: Daniel Rops
Ký hiệu tác giả: RO-D
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004495
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích