Histoire des conciles
Tác giả: Francis Dvornik
Ký hiệu tác giả: DV-F
Dịch giả: Jean-Marie, op
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004400
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 18
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích