Thánh Công đồng chung Vaticanô II
Phụ đề: Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay
Tác giả: Giáo hoàng Học viện St. Pio X
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002481
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích