The General councils
Phụ đề: A History of the Twenty-One Church Councils from Nicaea to Vatican II
Tác giả: Christopher M. Bellitto
Ký hiệu tác giả: BE-C
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004654
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 24
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích