Vatican II: L'Apostolat des Laics
Phụ đề: Texte du décret, notes et commentaires par une équipe de laics et de prêtres
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004474
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 22
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích