Vatican II chronique de la quatrième session
Tác giả: Antoine Wenger
Ký hiệu tác giả: WE-A
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004496
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 514
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích