L'Église de Vatican II
Phụ đề: Textes et commentaires des décrets conciliaires
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004451
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 23
Số trang: 1442
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích