Les idées maitresses de Vatican II
Phụ đề: Initiation à l'esprit du Concile
Tác giả: Gustave Martelet, SJ
Ký hiệu tác giả: MA-G
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004404
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích