Phân định thiêng liêng
Tác giả: Ban Linh Đạo Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Ký hiệu Tác giả: BAN
DDC: 253.53 - Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013150
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 392
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013158
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 392
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013176
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 392
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích