Đồng hành thiêng liêng
Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014145
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014165
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014166
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích