Sự phân định thiêng liêng
Phụ đề: Nghệ thuật và thực hành
Nguyên tác: Weeds among the Wheat. Discernenment: Where Prayer and Action meet
Tác giả: Thomas Green, SJ
Ký hiệu tác giả: GR-T
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001640
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006443
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006444
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007269
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Điểm gặp gỡ của cầu nguyện và hoạt động 3
I. Chuẩn bị đất 15
1. Những bước Kinh Thánh đầu tiên: ngôn sứ giả và ngôn sứ thật 17
2. một sự phân đinh 41
3. Bầu khí sự phân định đối với chúng ta 75
II. Gieo giống tốt 109
4. Ba hồi để lựa chọn một cách đúng đắn 111
5. Chiến lược của Thiên Chúa và của kẻ thù 133
6. Những người mới bắt đầu và nỗi phiền muộn 158
III. Một mùa gặt trong đó lúa tốt san sát với cỏ lùng 189
7. Sự trung thành và niềm an ủi 191
8. Giá trị của cỏ lùng 221
9. Lùa tốt sinh hòa quả 250
Phần Kết: Sự phân định của cộng đoàn 277
Phần phụ lục: Đáp án các bài thực hành 297