Phân định, một kinh nghiệm lý thú
Phụ đề: Những chỉ dẫn thực hành để tập phân định giữa đời thường
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013584
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 122
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG DỊP CHÂN NĂM CHỮ 7
1. Ý Chúa và bổn phận 8
2. Lòng trong sáng 10
3. Vạch mặt kẻ lừa đảo 11
4. Phục hồi lòng trong sáng 12
5. Luyện lòng trong sáng 13
6. Yêu đến cùng 17
PHẬN ĐỊNH, MỘT KINH NGHIỆM LÝ THÚ 19
1. Ý Chúa và bổn phận 20
1.1. Phận định tìm ý Chúa 20
1.2. Bổn phận 23
1.2.1.Từng ngày 26
1.2.2. Nhìn lại từ cuối đời 27
2. Lòng trong sáng 30
2.1. Lương tâm ngay thẳng và lòng trong sáng 30
2.2. Nhớ Chúa đang hiện diện 32
2.3. Lắng nghe lời Chúa 36
2.4. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con 37
2.5. Nguyên lý làm nền tảng 39
2.6. Bình tâm 41
2.7. Ba thói quen tạo bản lĩnh 42
2.8. Đạo lý dân gian 46
2.9. Xem xét làm 47
3. Vạch mặt kẻ lừa đảo 48
3.1. Thần dữ 48
3.2. Mê thích khiến ta sao nhãng bổn phận 52
4. Phục hồi lòng trong sáng 59
4.1. Tự thắng mình 59
4.2. Công cuộc Thiên Chùa và công cuộc nhân loại 60
4.3. Hai sự thúc giục 61
4.4. Dứt bỏ điều xấu 63
4.5. Từ việc nhỏ ở đây 66
4.6. Mặt mạnh và mặt yếu 67
4.6.1. Nhân đức và nết xấu 67
4.6.2. Cá tính và chủ quan 68
4.6.3. Điều chỉnh cá tính 70
5. Luyện lòng trong sáng 72
5.1.1. Tập trung vào Chúa Giêsu 73
5.2. Đền đáp tình yêu 73
5.3. Hơn và hơn nữa 74 
5.4. Để cho tình yêu Chúa lôi cuốn ta 74 
5.5. Hai nẻo đường 76 
5.6. Thời điểm kịch tính 1: Phiền muộn 80
5.7. Thời điểm kịch tính 2: ủi an 83
6. Ba bước bình tâm 89 
6.1. Tiến dần 89 
6.2. Cám dỗ làm điều tốt 91 
6.3. Hướng bình tâm tích cực 95 
7. Yêu đến cùng 96 
7.1. Hiệp nhất với Chúa trong một lòng muốn 96 
7.2. Bước bình tâm thứ ba 100 
7.3. Bị bỏ rơi vẫn một niềm tin tưởng 101 
7.4. Tình nguyện làm người an ủi Chúa 107 
7.5. Chuẩn bị xuống núi 109 
7.6. Đi qua thánh giá để tới ánh sáng 112 
7.7. Ánh sáng trên đường lữ hành 113
TIN NHẮN MỚI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 115 
Chúa phân biệt Chúa hay Satan đang nói 116