Spiritual theology
Tác giả: Jordan Aumann, OP
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003780
Nhà xuất bản: Christian Classics
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 440
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích