Phân định thiêng liêng
Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014146
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014164
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích