Tháp tùng thiêng liêng
Tác giả: Carmen L.Caltagirone, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-C
Dịch giả: Thiện Quý
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006435
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006436
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006437
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
Tình bạn như Nhiệm tích 3
Lời nói đầu 4
Dẫn nhập 6
1. Thiên Chúa có mặt nơi đây và lúc nầy 9
2. Bạn bè, Tiên tri, Người yêu 27
3. Hiện diện và thân tình 52
4. Thương xót và kính trọng 64
5. Sự trung tín 71
6. Công nhận và va chạm 81
7. Chia sẻ câu chuyện về chúng ta 88
8. Chạm vào Thiên Chúa 92
9. Sự hấp hối của tình bạn 99
10. Nơi tình bạn dẫn đến 113
11. Chúng ta khao khát thấy mặt Thiên Chúa 120
Kết luận 128
Tình bạn khác phái 132