Sanctæ Gertrudis. Exercitia spiritualia septem.
Tác giả: Aloysius Pieris, SJ
Ký hiệu Tác giả: PI-A
DDC: 253.53 - Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013719
Nhà Xuất bản: Aubier
Khổ sách: 24
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích