Retraite annuelle de huit joirs
Phụ đề: d'après les excercises de saint Ignace
Tác giả: R. P. G. Longhaye, SJ
Ký hiệu tác giả: LO-G
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004107
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 23
Số trang: 744
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích