Phương pháp linh hướng
Tác giả: Francis Kelly Nemeck, OMI, Marie Theresa Coombs
Ký hiệu tác giả: NE-F
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006202
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006438
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006439
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006440
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời người dịch 1
Dẫn nhập  3
Chương 1: Sự tái sinh thiêng liêng 5
Chương 2: Thiêng liêng hóa, nội tâm hóa 19
Chương 3: Vị linh hướng như người cha/ người mẹ 29
Chương 4: Linh hướng và lắng nghe 57
Chương 5: Sự bộc lộ tâm hồn 82
Chương 6: Những nguyên tắc căn bản để lắng nghe 106
Chương 7: Sự khôn ngoan của Thiên Chúa 125
Chương 8: Hiển lộ linh hướng của người con thiêng liêng 146
Chương 9: Những khó khăn của vị linh hướng trong việc lắng nghe 163