Tập làm linh hướng
Tác giả: William A.Barry, William J. Connolly
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009135
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: Dẫn vào việc linh hướng  
Chương một: Linh hướng là gi? 13
Chương hai:  Vị trí trung tâm của kinh nghiệm tôn giáo 29
PHẦN HAI: Phát huy mối quan hệ giữa người thụ hướng với Thiên Chúa  
Chương ba: Quan hệ giữa Thiên Chúa và con người 55
Chương bốn: Phát huy thái độ chiêm niệm 77
Chương năm: Giúp đương sự khám phá Thiên Chúa và chia sẻ với những sự kiện lớn trong đời sống nội tâm của mình 107
Chương sáu: Phát huy sự quan hệ và sự phản kháng 133
Chương bảy: Các tiêu chuẩn giúp đánh giá kinh nghiệm tâm linh 169
PHẦN BA: Quan hệ giữa người linh hướng và người thụ hương  
 Chương tám:  Trờ thành người linh hướng  195 
Chương chín:  Nền tảng mối quan hệ giữa người linh hướng và người thụ hướng   283
Chương mười: Những khó khăn trong quan hệ giữa người linh hướng và người thụ hướng  251 
Chương mười một:  Giám sát việc linh hướng  283 
 KẾT LUẬN:   311