Phân định giữa đời thường
Tác giả: Lm. Giuse Võ Tá Hoàng, Lm. Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
Ký hiệu tác giả: VO-H
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010771
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010809
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 9
Lời mở đầu 13
PHẦN 1: GIÁO HUẤN HỘI THÁNH VỀ PHÂN ĐỊNH 25
Phân định trên đường nên thánh 26
Nghệ thuật phân định 33
Phân định cho ơn gọi 42
PHẦN 2: MA QUỶ, PHÂN ĐỊNH VÀ SỰ THÁNH THIỆN 53
I.   Ma qủy theo cái nhìn của ĐGH Phanxicô 56
II.  Phân định  63
III. Thánh thiện 81
PHẦN 3: THỰC TẬP PHÂN ĐỊNH 93
I.   Nói chung về phân định 94
II.  Những yếu tố liên quan 100
1. Xây dựng sự bình tâm 101
2. Vạch mặt kẻ lừa đảo 103
3. Điều tốt thật và điều tốt giả 108
4. Cách tác động của hai nguồn lực 112
5. Những quyến luyến lệch 114
6. Lược trích tâm thư “Thiên Chúa đã muốn” 121
7. Biết mình để sống theo ý Chúa 125
8. Xét mình theo kinh tiến đức 133
III. Để nhận rõ ý Chúa trong một vụ việc  136
1. Xem xét làm để chu toàn việc bổn phận 136
2. Xem xét làm để ứng xử đúng trước những tình huống mới 138
3 . Bình tâm để nhận rõ ý Chúa 140
4. Tập nhận rõ các tín hiệu 142
5. Thực tập để nắm vững nguyên tắc 145
6. Áp dụng cụ thể 153
7. Cầu nguyện để nhạy cảm với ơn Chúa 157
IV. Để luôn bén nhạy trước ý Chúa 160
1. Tập xét mình ngay hôm nay 160
2. Phân định trước thử thách 162
3 . Tập sống ý Chúa nơi những việc không tên 166
4. Chúa dạy ta tin cậy và phó thác 171
5. Ánh sáng trên đường lữ hành  175
6. Phát hiện và cắt đứt những sợi tơ 185
7. Hưởng ứng những cuộc thanh luyện trong đêm đen 199
8. Đức Bênêđíctô XVI chỉ ra hướng đi cho một khởi đầu mới 214
9. Đêm đức tin trong lịch sử Hội Thánh 222
10. Tập sống hiện diện với Chúa 229
Ghi chép 230
Một số chữ viết tắt 239