Hãy để Chúa Kitô chiếm lấy bạn
Nguyên tác: Laissez-vous saisir par le Christ
Tác giả: Albert Peyriguère
Ký hiệu tác giả: PE-A
Dịch giả: FM. Vincent Trần Văn Bằng
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002492
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007082
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngỏ 5
Tựa 9
Lời nói đầu 13
Không phải chính chúng ta chọn cách thức gặp gỡ Đức Kitô. Nhưng chính Ngài đến với chúng ta 15
Tìm gặp Đức Kitô hằng sống, đó là tất cả cuộc đời chúng ta. 33
Hãy tìm gặp Đức Kitô ở nơi mà Ngài ngự đến cho chúng ta. 55
Qua những giai đoạn liên tiếp Đức Kitô sẽ làm cho chúng ta khám phá ra Ngài. 79
Chớ gì nhân tính của con trở thành nhân tính của Đức Kitô, Ngài bắt đầu lại trong con cuộc sống trần thế xa xưa của Ngài 95
Con hãy sống bằng Đức Kitô ngày một hơn.  115
Thánh Linh can thiệp vào cuộc sống chúng ta, Ngài hoạt động trong cuộc sống của ta như một sức mạnh bí ẩn 129
Con hãy cho Đức Kitô tự do để Ngài trở nên Đức Kitô Cứu Thế trong con. 141
Đức Kitô hiện thực khi Ngài hiện diện "qua những hình ảnh" của một trong những người đau khổ 159
Cuộc sống của chúng ta giới thiệu Đức Kitô cho người khác con hơn những lời nói của chúng ta rất nhiều 171
Có phải hôm nay tôi làm điều mà Đức Kitô đã làm không? 181
Vài nét chính yếu về linh đạo của cha Albert Peyriguère 189
Mục lục 205