Suy niệm tĩnh tâm I
Tác giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
Ký hiệu tác giả: DA-T
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000527
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích