Bạn thân chí thánh
Phụ đề: Tư tưởng tĩnh tâm
Nguyên tác: Le divin ami
Tác giả: Lm. Jos. Schrijvers CSsR
Ký hiệu tác giả: SC-J
Dịch giả: Phạm Duy Lễ
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009203
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHIỀU NGÀY ÁP  
Để tĩnh tâm kết quả 9
PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH YÊU THÁNH HÓA  
Ngày thứ nhất  
Suy niệm 1: Thánh thiện là yêu mến Chúa Giêsu 17
Suy niệm 2: Thánh thiện là biến hóa nên Chúa Giêsu 23
Suy niệm 3: Trận đánh giữa hai tình yêu 30
Suy niệm 4: Chiến thuật trong trận đánh 36
PHẦN THỨ HAI: TÌNH YÊU THANH TẨY  
Ngày thứ hai  
Suy niệm 1: Tình yêu khích lệ ý chí 47
Suy niệm 2: Tình yêu siêu thoát tâm hồn 53
Suy niệm 3: Tình yêu giáo dục tự do 58
Suy niệm 4: Tình yêu thanh lọc tâm trí 63
Ngày thứ ba  
Suy niệm 1: Tình yêu đơn giản trí năng 67
Suy niệm 2: Tình yêu nắn thẳng phán đoán 73
Suy niệm 3: Tình yêu thúc đẩy suy tư 80
Suy niệm 4: Tình yêu hướng dẫn tưởng tượng 88
Ngày thứ bốn  
Suy niệm 1: Tình yêu tiết chế đam mê 95
Suy niệm 2: Tình yêu canh giữ giác quan 102
Suy niệm 3: Tình yêu điểu chỉnh ngoại vật 108
Suy niệm 4: Tình yêu thoát ly tất cả 113
PHẦN THỨ BA: TÌNH YÊU SOI SÁNG  
Ngày thứ năm  
Suy niệm 1: Chúa Giêsu nhân từ 121
Suy niệm 2: Chúa Giêsu niềm nở 126
Suy niệm 3: Chúa Giêsu xót thương 131
Suy niệm 4: Chúa Giêsu trung tín 135
Ngày thứ sáu  
Suy niệm 1: Chúa Giêsu yêu thương 141
Suy niệm 2: Chúa Giêsu buồn sầu 147
Suy niệm 3: Chúa Giêsu chịu chết cho ta 152
Suy niệm 4: Chúa Giêsu Thánh Thể 157
Ngày thứ bảy  
Suy niệm 1: Chúa Giêsu là tất cả trong mọi sự 163
Suy niệm 2: Giêsu, Vua các tâm hồn 171
Suy niệm 3: Giêsu, trung tâm lịch sử 178
Suy niệm 4: Giêsu, mầu nhiệm muôn đời 184
PHẦN THỨ BỐN: TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI  
Ngày thứ tám  
Suy niệm 1: Linh hồn yêu mến say mê Chúa Giêsu 193
Suy niệm 2: Linh hồn yêu mến thấy Chúa Giêsu trong mọi sự 199
Suy niệm 3: Linh hồn yêu mến lắng nghe Chúa Giêsu 206
Suy niệm 4: Linh hồn yêu mến theo Chúa Giêsu đi khắp nơi 211
Ngày thứ chín  
Suy niệm 1: Linh hồn yêu mến đói khát tình yêu 217
Suy niệm 2: Linh hồn yêu mến giúp Chúa Giêsu tràn đổ tình yêu 223
Suy niệm 3: Linh hồn say yêu cùng với Chúa Giêsu đi chinh phục 229
Suy niệm 4: Linh hồn yêu mến sát tế với Chúa Giêsu 236
PHẦN THỨ NĂM: TÌNH YÊU VÀNG ĐÁ  
Suy niệm 1: Luôn luôn cầu nguyện 245
Suy niệm 2: Luôn luôn xin ơn tha thứ 253
Suy niệm 3: Luôn luôn chiến đấu 257
Suy niệm 4: Mẹ chúng ta trên trời 263
Bảng chữ tắt 271