Người Samaritanô nhân hậu
Phụ đề: Linh đạo của Công đồng Vaticanô II. Các bài giảng tĩnh tâm của Đức Gioan Phaolô I
Tác giả: Albino Luciani (Đức Gioan Phaolô I)
Ký hiệu tác giả: LU-A
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009805
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009893
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời người hiệu đính 9
Lời tựa 13
Người Samaritanô nhân hậu 19
Historia Salutis 22
Đức Ái 31
Đức Cậy 50
I. Tội trọng 66
II. Sự hâm hẩm 85
III. Sự chết 104
IV. Các loài thọ tạo 122
V.  Đức hiền lành và khiêm nhường 144
VI. Đức khiết tịnh 144
VII. Đức khó nghèo và vâng lời 188
VIII. Đức Khôn ngoan 206
IX.  Lời Chúa 225
X.   Phương pháp giảng dạy của Đức Giêsu 250
XI.  Đức Kitô cứu rỗi trong Giáo Hội 272
XII. Giáo Hội nói về mình và về những thực  thể khác 293
XIII. Các quyền của Giáo Hội: Chức Thánh 332
XIV. Các quyền của Giáo Hội: Quyền cai quản 363
XV.  Phụng Vụ 388
XVI. Các Bí Tích 421
XVII. Cầu nguyện và hãm mình 453
Chờ ngày Ngài trở lại 488