Linh hướng và tĩnh tâm Phan Sinh
Tác giả: Tom Speier, OFM
Ký hiệu tác giả: SP-T
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 256.1 - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003503
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Chữ viết tắt 8
Lời tựa 9
Lời giới thiệu 11
Cách sử dụng tài liệu nguồn Phan Sinh 14
Phương tiện trợ giúp người tĩnh tâm 15
Mấy lời khuyên cho người linh hướng, hướng dẫn tĩnh tâm 20
Ước vọng của con tim 22
PHẦN I: HOÁN CẢI  29
Mở đầu: Lời mời gọi tìm kiếm tình yêu 31
Chương I: Lời mời gọi hoán cải 43
Chương II: Lời mời gọi phụng sự Đức Vua và Giáo hội Người 53
PHẦN II: ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ 55
Chương I: Lời mòi gọi sống theo Tin Mừng 57
Chương II: Lời mời gọi sống thành cộng đoàn trong nghèo khó 61
Chương III: Lời mời gọi phó thác hoàn toàn 55
Chương IV: Lời mời gọi phân định 73
Chương V: Lời mời gọi trưởng thành 81
PHẦN III: HiỆP THÔNG 89
Chương I: Lời mời gọi chịu đau khổ với Đức Kitô 91
Chương II: Lời mời gọi sống với Đức Kitô Phục sinh 97
PHẦN IV: THÁNH THIỆN VÀ TOÀN NHẬP 101
Kết luận 105