Lời gieo Tin mừng
Phụ đề: Các đề tài suy niệm, giảng thuyết trong các dịp tĩnh tâm
Tác giả: Lm. Trần Đức Long
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006890
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007174
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014875
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói: Đặc Ân của riêng loài người 7
Lời nói có một hiệu quả quan trọng 15
Sống phúc âm qua lời nói 27
Nói dối 43
Sửa tật nói hành 59
Những lòi nói phạm đức trong sạch nết na 70
Bất trung trong lời nói và thất tín với lời hứa 81
Những lời gây bất thuận; phá đổ hạnh phúc của tha nhân 93
Những lời lộng ngôn bất hiếu và bất kính 107
Giá trị của sự yên lặng 123
Khi nào buộc phải nói 135
Gương các Thánh 147
Gương Chúa Giêsu - Đức Mẹ - Thánh Giuse 161