Những sa mạc trong cuộc đời
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002557
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bước vào sa mạc  3
Sa mạc trường dạy sự tuyệt đối
Ngày thứ nhất: Tìm lại điều căn bản
1. Đức Giê su điều duy nhất cần thiết
2. Và mọi thứ khác 10 
3. Luôn luôn bình tâm 13 
Ngày thứ hai: Những cám dỗ và thất bại trong sa mạc 19 
1. Cám dỗ về quyền lợi 19 
2. Cám dỗ về tình cảm 22 
3. Cám dỗ về thế lực và uy tín 25 
Ngày thứ ba: Những cám dỗ và thất bại trong sa mạc 33 
1. Cám dỗ về chính mình 33 
2. Phút cám dỗ của người lữ hành 36 
Ngày thứ tư: Về lại những sa mạc trong cuộc đời Đức Giêsu 43 
1. Sa mạc tại Bê lem 43 
2. Sa mạc tại Na-za-rét 46 
3. Sa mạc tại Caphácnaum 49 
Ngày thứ năm: Về lại những sa mạc trong cuộc đời Đức Giêsu 57 
1. Sa mạc tại Giê-ru-sa-lem 57 
2. Sa mạc trong cộng đoàn 61 
3. Sa mạc trong lòng mình 63 
Ngày thứ sáu: Tiếng gọi của sa mạc  71
1. Tình yêu đáp trả tình yêu  71 
2. Những người bạn đường  74 
3. Vươn tới tình yêu lớn 77 
Ngày thứ bảy: Sa mạc rướm máu 85 
1. Máu tại nhà tiệc 85 
2. Máu từ nhà tiệc đến núi sọ 88 
3. Máu đã ngưng chảy hay vẫn chảy 89 
Ngày thứ tám: Sa mạc nở hoa 93 
1. Đức Kitô phục sinh vẫn nghèo hèn 93 
2. Người Kitô hữu giữa lòng thế giới 96 
3. Đức Kitô phục sinh trong cuộc đời ta 98