Suy niệm tĩnh tâm II
Tác giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
Ký hiệu tác giả: DA-T
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000376
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích