Siêu lý tình yêu: Triết học đạo đức
Tác giả: Vladimir Soloviev
Ký hiệu tác giả: SO-V
Dịch giả: Phạm Vĩnh Cư
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014092
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 397
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu cho lần xuất bản thứ nhất  
Ý nghĩa luân lý của cuộc sống trong khái niệm sơ bộ 7
Dẫn luận  
Triết học đạo đức như một khoa học độc lập 29
Chương một  
Những dữ liệu nguyên khởi của đạo đức 57
Chương hai  
Những nguyên lý hư tưởng của triết học thực tiễn  
(Phê phán thuyết duy hạnh phúc dưới những biến tướng khác nhau) 79
Chương ba  
Tính thống nhất của các cơ sở đạo đức 137
Chương bốn  
Nguyên tắc vô điều kiện của đạo đức 137
Chương năm  
Tính hữu thực của trật tự đạo đức - tinh thần 163
Chương bảy  
Tiêu chuẩn đạo đức của xã hội 221
Chương tám  
Đạo đức và pháp quyền 241
Chương chín  
Tổ chức đạo đức nhân loại trong chỉnh thể 269
Kết luận  
Ý nghĩa luân lý của cuộc sống trong định nghĩa cuối cùng và sự chuyển sang triết học lý thuyết 349
Chú thích 357
Chú giải các tên riêng 367