Philosophie morale et philosophie générale
Tác giả: Simone Daval, Bernard Guillemain
Ký hiệu tác giả: DA-S
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012681
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 17
Số trang: 626
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích