Mối quan hệ giữa người với người
Tác giả: Saxe Commins, Robert N. Linscott
Ký hiệu tác giả: CO-S
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 128.4 - Hành động và trải nghiệm của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003124
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 639
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các nguyên tắc đạo đức Nicomachean 5
Lời biện bạch Crito (Apology Crito) 158
Các học thuyết chính 311
Quyển sách của Epictetus 340
(Quyển I đến Quyển V) 367
Sự thông thái của Khổng Tử 425
Bài tiểu luận 461
Tính tự lập, linh hồn cao cả, sự đền bù 489
Đạo đức và hạnh kiểm 586