Philosophia moralis
Tác giả: Victore Cathrein, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-V
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010966
Nhà xuất bản: Herder
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 21
Số trang: 528
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011357
Nhà xuất bản: Sumptibus Herder
Năm xuất bản: 1907
Khổ sách: 20
Số trang: 501
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011397
Nhà xuất bản: Herder
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 21
Số trang: 528
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011956
Nhà xuất bản: Herder et Co
Khổ sách: 19
Số trang: 524
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích