Đạo đức học tổng quát
Tác giả: Fr. Joshep Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008264
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014058
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014059
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 7
I. Khái niệm đạo đức 11
II. Sơ lược lịch sử đạo đức học 25
III. Nền tảng của tri thức đạo đức 39
IV. Vấn đề tương đối và tuyệt đối, chủ quan và khách quan 49
V. Tự do, tất định, tiến hóa 63
VI. Đạo đức và niềm tin tôn giáo 75
VII. Các mức độ phán đoán đạo đức 85
VIII. Đạo đức học "Vị kỷ" (Ethics of Egoism) 95
IX. Đạo đức học "Vị lợi" (Ethics of utilitarianism) 105
X. Đạo đức học "Luật tự nhiên" (Ethics of Natural Law) 117
XI. Đạo đức học "Bổn phận" (Ethics of duty/deontology) 128
XII. Đạo đức học " Nhân đức" (Ethics of Virtues) 141
Phụ chương: Điều gì làm cho con người thực sự là người? 155
Các tính huồng cụ thể