Ánh sáng trong bóng tối
Phụ đề: Trải nghiệm đạo đức học Kitô giáo và triết học xã hội
Tác giả: Semen Lyudvigovich Frank
Ký hiệu tác giả: FR-S
Dịch giả: Nguyễn Văn Trọng
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010222
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 357
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tác giả và tác phẩm 9
Lời nói đầu 19
Dẫn nhập 27
Chương I: Những vấn đề tinh thần của thời đại chúng ta 41
Chương II: Tin mừng 97
Chương III: Vương quốc Thiên Chúa và "cõi trần gian" 133
Chương IV: Tính lưỡng phân giữa cuộc sống ở trong Thượng Đế và "ở cõi trần gian" và kết cấu đạo đức của cuộc sống 185
Chương V: Vương quốc Thiên Chúa và giá trị tôn giáo của sáng tạo  243
Chương VI: Tính tích cực đạo đức ở cõi trần gian và nhiệm vụ hoàn thiện cõi trần gian 295