Les grandes lignes de la philosophie morale
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012153
Nhà xuất bản: Edition Nouvelle Revue et Corrigee
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 23
Số trang: 445
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích