Beyond the new Morality
Phụ đề: The Responsibilities of Freedom
Tác giả: Russell Shaw, Germain Grisez
Ký hiệu tác giả: SH-R
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012873
Nhà xuất bản: University of Notre Dame
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích