Ethicorum Aristotelis Ad Nicomachum
Tác giả: P. Fr Raymundi, O. P., M. Spiazzi, O. P.
Ký hiệu tác giả: RA-P
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012154
Nhà xuất bản: Marietti
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 25
Số trang: 610
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích