Luân lý học
Phụ đề: Tác phẩm triết học kinh điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: ARI
Dịch giả: Lê Duy Nam, Lê Thúy Ái, Minh Hùng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Anh
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013947
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013948
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của Book Hunter 7
Lời giới thiệu 12
Quyển I 37
Quyển II 65
Quyển III 85
Quyển IV 118
Quyển V 145
Quyển VI 177
Quyển VII 198
Quyển VIII 232
Quyển IX 261
Quyển X 287
Chú giải 314